6. List of service centers for resolving insurance claims

6. List of service centers for resolving insurance claims

Bratislava:
Rodex Car, Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
Hadvo servis, Bojnická 10, 831 04 Bratislava

Trnava:
Depas, Orgovánová 2, 917 01 Trnava

Žilina:
VM Autoservis, Na Stanicu 22, Žilina - Bytčica

Banská Bystrica
Asen, Cementárenská cesta 4644/16, 974 01 Banská Bystrica
! If you visit one of the Depas, VM Autoservis or Asen services, it is necessary to report the insurance event to Rodex Car and then inform them by email that you will perform a repair in one of the above services.

Nitra:
ARServis, Bratislavská 9B, 949 01 Nitra

Trenčín:
Profipartner,  Zlatovská 407, 911 05 Trenčín

Košice:
Vektor, Južná trieda 66, 040 01 Košice

Prešov:
Esi Car,  Cintorínska 1/A, Prešov-Ľubotice

Zvolen:
RM Auto, J. Gagarina 127, 960 01 Zvolen