Asistencia

S AVISom ste na cestách vždy v bezpečí.

Neviete komu pri nehode či závade zavolať? Neviete ako pri poškodení vozidla postupovať? Kde je možné vozidlo prezuť?

V tomto článku sa dozviete tie najdôležitejšie informácie, ako postupovať v takýchto situáciách.

  Asistencia

 • 6. Zoznam servisných stredísk na riešenie poistných udalostí

  Bratislava:
  Rodex Car, Komárňanská 83, 821 09 Bratislava
  Hadvo servis, Bojnická 10, 831 04 Bratislava

  Trnava:
  Depas, Orgovánová 2, 917 01 Trnava

  Žilina:
  VM Autoservis, Na Stanicu 22, Žilina - Bytčica

  Banská Bystrica
  Asen, Cementárenská cesta 4644/16, 974 01 Banská Bystrica
  ! V prípade, že navštevujete jeden zo servisov Depas, VM Autoservis alebo Asen, je potrebné nahlásiť poistnú udalosť na Rodex Car a následne ich emailom informovať, že budete vykonávať opravu v jednom z vyššie uvedených servisov. 

  Nitra:
  ARServis, Bratislavská 9B, 949 01 Nitra

  Nové Mesto nad Váhom:
  -  AUTOCENTRUM Vašek, Trenčianska 2683/28C, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

  Košice:
  Vektor, Južná trieda 66, 040 01 Košice

  Prešov:
  Esi Car,  Cintorínska 1/A, Prešov-Ľubotice

  Zvolen:
  RM Auto, J. Gagarina 127, 960 01 Zvolen

 • 5. Prezúvanie vozidiel

  Na prezúvanie pneumatík, pokiaľ máte na vozidle sezónne pneumatiky, budete ako každý nájomca upovedomený emailovou formou s pokynmi, ako k prezutiu vozidla pristúpiť.

      Vozidlo je možné prezúvať v nasledujúcich servisoch:

      1. Bratislava, SPIRIT CAR s.r.o.

      2. Bratislava, PNEUSYSTEM

      3. Trenčín, PROFITYRES

      4. Banská Bystrica, STECH

      Vozidlo je možné prezuť okrem vyššie uvedených servisov aj v ktoromkoľvek servise v sieti PNEUSYSTEM,  avšak táto služba je spoplatnená jednorazovým poplatom vo výške 45€ bez DPH.

 • 4. Garančná servisná prehliadka vozidla

  Počas prenájmu je rovnako Vašou povinnosťou zúčastniť sa garančnej servisnej prehliadky vozidla danej výrobcom vozidla riadne a včas.

  V prípade nesplnenia si tejto povinnosti Vám hrozia sankcie v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku, respektíve cenníka.
  Povinnú servisnú prehliadku vozidla môžete absolvovať výhradne v prenajímateľom zvolených servisných strediskách. Preto v prípade potreby vykonania servisnej prehliadky, je potrebné kontaktovať fleetové oddelenie AVIS na tel. čísle - +421 902 933 887 alebo e-mailom na fleet@avis.sk kvôli nasmerovaniu do správneho servisného strediska podľa modelu a značky vozidla.

 • 3. Odstránenie škôd pred vrátením vozidla

  Všetky škody na vozidle spôsobené počas prenájmu ste povinný odstrániť ešte počas prenájmu, teda pred odovzdaním vozidla Prenajímateľovi.

      V opačnom prípade Vám tak hrozia sankcie v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku, respektíve cenníka poplatkov, ktorý môžete nájsť tu

      Vozidlo je potrebné odovzdať bez akýchkoľvek poškodení s výnimkou bežného opotrebovania vozidla v zmysle podmienok na preberacom protokole.

      Všetky poškodenia, ktoré nepodliehajú miere akceptácie podľa preberacieho protokolu Vám budú účtované na základe cenníka spomínaného vyššie.

 • 2. Nehody, poškodenia a hlásenie poistných udalostí

  Okrem poisťovne je nevyhnutné nahlásiť každú závadu, poškodenie či poistnú udalosť bezodkladne prenajímateľovi a zaslať fotografie, nehodový protokol a všetky náležitosti na email fleet@avis.sk.

     V prípade nehody alebo vzniku poškodenia na vozidle je nevyhnutné bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Prenajímateľovi,

      no predovšetkým príslušnej poisťovni v zmysle platných poistení na prenajatom vozidle. 

      a) Pokiaľ nie ste vinníkom nehody je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z havarijnej poistky,

      zatiaľ čo vinník je povinný nahlásiť poistnú udalosť z jeho povinného zmluvné poistenia. 

      b) Pokiaľ ste vinníkom nehody je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z oboch poistení vo Vašej réžii. 

      c)  Pokiaľ je vinník neznámy je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z havarijnej poistky.

      V  prípadoch a) a b) je potrebné s druhou zúčastnenou stranou plnohodnotne vypísať a obojstranne podpísať nehodový protokol,

      ktorý je nevyhnutné priložiť k nahláseniu poistnej udalosti.

      Poistnú udalosť je možné nahlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

      a) Cez webovú stránku poisťovne na nasledujúcich odkazoch:

           i) Allianz online hlásenie poistnej udalosti

           ii) Allianz online hlásenie poistnej udalosti - havarijne poistenie

           iii) Allianz online hlásenie poistnej udalosti - povinné zmluvné poistenie

      b) Telefonicky na čísle +421 2 50 122 222, voľba č. 2. Vyplnený nehodový  protokol je potrebné následne poslať na doklady@allianz.sk.

      c) alebo osobne na ktorejkoľvek z pobočiek poisťovne Allianz.

      V prípade, že Vaše vozidlo nie je pojazdné z dôvodu poškodenia počas poistnej udalosti, kontaktujte výhradne asistenčnú službu Allianz Assistance.

      Oprava vozidla je možná výhradne v zmluvných servisných strediskách spoločnosti AVIS, ktoré môžete nájsť tu.

      V prípade poškodenia čelného skla postupujte rovnako ako v bode 2.a). Zmluvný servis oprávnený vykonávať opravu alebo výmenu čelného skla je Hornet Autosklo.

 • 1. Závady na vozidle a asistencie výrobcu vozidla

  Pokiaľ vozidlo nie je pojazdné, je potrebné kontaktovať konkrétnu asistenčnú službu výrobcu automobilu

      V prípade závady na vozidle, ktoré je v záruke je potrebné navštíviť respektíve kontaktovať výhradne autorizovaný servis výrobcu automobilu.

      Telefónne čísla môže nájsť priamo tu: Volkswagen Garancia mobility Peugeot Assistance Renault Assistance,

      pohotovostná služba Mercedes-Benz Toyota Eurocare prípadne Škoda Assistance