Často kladené otázky

Rezervácia vozidla

Všeobecné otázky

 • Čo je vlastne služba AVIS MaxiRent?

  Čo je vlastne služba AVIS MaxiRent?

  Služba AVIS MaxiRent je unifikovaný prenájom vozidiel dostupný pre každého. S fixnou viazanosťou na obdobie od 3 do 24 mesiacov podľa vlastného výberu a všetkými službami a poplatkami potrebnými na registráciu, prevádzku a odhlásenie zahrnutými v mesačnom nájomnom. Po uplynutí prenájmu vozidlo dovzdávate naspäť prenajímateľovi a o viac sa nemusíte starať.
 • Pre koho je služba AVIS MaxiRent dostupná?

  Pre koho je služba AVIS MaxiRent dostupná?

  Služba AVIS MaxiRent je dostupná skutočne pre všetkých. AVIS MaxiRent je dostupný pre fyzické osoby, fyzické osoby podnikateľov (SZČO) aj právnické osoby, či už jedno-osobové spoločnosti, novozaložené spoločnosti, alebo spoločnosti pôsobiace niekoľko rokov na trhu.
 • Ako môžem zažiadať o službu AVIS MaxiRent?

  Ako môžem zažiadať o službu AVIS MaxiRent?

  O službu AVIS MaxiRent môžete zažiadať prostredníctvom nezáväzných formulárov pri každom vozidle v našej ponuke, alebo nás môžete kontaktovať na uvedených emailových adresách či telefónnych číslach na webe.
 • Aký je postup pred uzatvorením zmluvy?

  Aký je postup pred uzatvorením zmluvy?

  Úspešným začiatkom je vyplnenie nezáväzného formulára na webe. Do nezáväzného formulára je vždy potrebné uviesť meno nájomcu, teda kontaktnú osobu, jej adresu, email a telefónne číslo. V prípade právnickej osoby, alebo SZČO, je potrebné uviesť IČO a DIČ / IČ DPH a adresu daného subjektu. Následne obdržíte automaticky generovanú indikatívnu cenovú ponuku zo systému. Subjekt, ktorý dopytuje prenájom je zaslaný na schválenie. Po schválení obdržíte cenovú ponuku od obchodného tímu, ktorú keď akceptujete, obdržíte záväznú objednávku a zálohovú faktúru na úhradu depozitu, v prípade, že je potrebné ho uhradiť. Po podpise objednávky (a prípadnej úhrade depozitu) je vozidlo pripravené zo skladu, flotily, alebo objednané do výroby podľa jeho aktuálnej dostupnosti. Po dodaní vozidla sa začína viazanosť ktorú ste si s daným vozidlom a nájazdom km objednali.
 • Aké doklady, podklady či dokumenty potrebujete?

  Aké doklady, podklady či dokumenty potrebujete?

  V prípade, že ste fyzická osoba, po obdržaní cenovej ponuky z obchodného oddelenia je nevyhnutné zaslať sken / fotografiu občianskeho a vodičského preukazu z oboch strán. Rovnako je potrebné zaslať sken / fotografiu výpisu z registra trestov. Ten dostanete na počkanie na ktorejkoľvek pošte. Minimálny vek fyzickej osoby je 21 rokov. V prípade SZČO je okrem IČO tak isto nevyhnutné zaslať sken / fotografiu občianskeho a vodičského preukazu obojstranne. V prípade právnickej osoby nie je potrebné zasielať žiadne doklady či dokumenty. Prenajímateľ čerpá z údajov dostupných na webových databázach, univerzálnych či centrálnych registroch.
 • V akých mestách je služba dostupná?

  V akých mestách je služba dostupná?

  Služba je momentálne dostupná len v Bratislave. Všetky otázky, dopyty, podnety, či samotné spracovanie obchodu až po odovzdanie vozidla je však náš obchodný tím ochotný a schopný vyriešiť pre Vašu spokojnosť telefonicky, či elektronicky prostredníctvom emailov.
 • Môžem si vozidlo po prenájme aj odkúpiť?

  Môžem si vozidlo po prenájme aj odkúpiť?

  Je to individuálne pri konkrétnom modeli, ale v princípe áno, môžete. Vždy sa informujte na obchodnom oddelení pri obdržaní cenovej ponuky na odkúpenie vozidla.
 • Ak chcem po ukončení prenájmu automaticky pokračovať v nájme s ďalším, prípadne rovnakým vozidlom, ako mám postupovať?

  Ak chcem po ukončení prenájmu automaticky pokračovať v nájme s ďalším, prípadne rovnakým vozidlom, ako mám postupovať?

  Systém vás vždy s dostatočným predstihom informuje automatickou notifikáciou a blížiacom sa ukončení zmluvy a zároveň vám ponúkne aj pokračovanie v spolupráci na ďalšie obdobie. Pre bližšie informácie s ktorým vozidlom je možné zmluvu predĺžiť, prípadne ju obnoviť s iným modelom prosím následne kontaktujte obchodné oddelenie.

Prenájom a služby

 • Kedy po podpise objednávky dostanem vozidlo a môžem začať jazdiť?

  Kedy po podpise objednávky dostanem vozidlo a môžem začať jazdiť?

  Jazdiť môžete začať skutočne ihneď. Dostupnosť samotných vozidiel v ponuke je však individuálna. Preto je nevyhnutné sledovať dostupnosť jednotlivých vozidiel priamo na našom webe, v obdržanej cenovej ponuke, prípadne sa informujte o obchodného zástupcu. Niektoré vozidlá totiž máme dostupné skladom ihneď do pár pracovných dní, niektoré v našej flotile tak isto do pár pracovných dní, niektoré do mesiaca či dvoch, a niektoré nové vozidlá je potrebné zadať do výroby a čakať cca 3 mesiace. Vždy Vám však vieme zabezpečiť dočasné vozidlo z flotily našej požičovne prakticky ihneď do 24 hodín po podpise objednávky aby sme vám v prípade potreby zabezpečili mobilitu.
 • Kedy sa začína prenájom?

  Kedy sa začína prenájom?

  Prenájom sa začína dňom prevzatia vozidla. Nájomca je povinný do 5 dní od výzvy prenajímateľa vozidlo prevziať. V opačnom prípade začína doba nájmu plynúť automaticky po uplynutí 5 dňovej lehoty.
 • Na aké obdobie si môžem prenajať auto?

  Na aké obdobie si môžem prenajať auto?

  Auto si môžete prenajať na obdobie podľa vlastného výberu, od 3 do 24 mesiacov. Viazanosť, ktorú si však zvolíte je záväzná a fixná. V prípade, že vozidlo odovzdáte skôr, alebo Vám bude z dôvodov porušenia zmluvy odobrané, nevyhnete sa sankciám za predčasné ukončenie zmluvy.
 • Aký limit kilometrov si môžem predplatiť?

  Aký limit kilometrov si môžem predplatiť?

  Limit, ktorý si môžete zvoliť ako predplatený, je uvedený pri každom vozidle. Spravidla však ponúkame mesačné limity 1000, 2000, 3000 a 4000 kilometrov.
 • Pri prekročení predplateného limitu kilometrov platím penále?

  Pri prekročení predplateného limitu kilometrov platím penále?

  Pri prekročení predplateného limitu kilometrov nemusíte vozidlo odstaviť. Vozidlo môžete jazdiť ďalej, budem Vám však účtovaný poplatok za nadlimitné kilometre v zmysle cenovej ponuky, resp. objednávky.
 • Musím dodržať limit kilometrov každý mesiac?

  Musím dodržať limit kilometrov každý mesiac?

  Nemusíte. Aby ste sa vyhli poplatku za nadlimitné kilometre, predplatený nájazd stačí dodržať vždy na jednom vozidle počas celej doby užívania. To znamená, ak počas viazanosti užívate iba jedno vozidlo, stačí dodržať predplatený nájazd za celé obdobie viazanosti dokopy. Ak počas viazanosti zmluvy príde k vopred avizovanej obmene vozidla, je potrebné dodržať limit kilometrov na jednotlivých vozidlách počas obdobia ich užívania, aby ste sa vyhli účtovaniu nadlimitných kilometrov.
 • Kde si môžem vozidlo prebrať a kde vrátiť?

  Kde si môžem vozidlo prebrať a kde vrátiť?

  Vozidlo je potrebné prebrať aj vrátiť na našej pobočke v Bratislave.
 • Musím na niečo počas prenájmu myslieť?

  Musím na niečo počas prenájmu myslieť?

  Ak Vás čokoľvek napadne, radšej sa opýtajte vždy najskôr nás ako prenajímateľa. Náš tím vás vždy nasmeruje. Počas prenájmu je potrebné myslieť maximálne na prezutie, na ktoré vás sezónne upozorníme, na pravidelný servis, na ktorý vás upozorní samotné vozidlo, no a v prípade poškodenia vozidla či nehody je potrebné aby ste bezodkladne upozornili a kontaktovali Vy nás. My vám už poskytneme maximálnu súčinnosť.
 • Aké služby mám zahrnuté v mesačnom nájomnom?

  Aké služby mám zahrnuté v mesačnom nájomnom?

  V mesačnom nájomnom máte zahrnuté všetky potrebné služby na bezstarostné užívanie vozidla:
  · Predplatený nájazd kilometrov
  · Havarijné a povinné zmluvné poistenie
  · Diaľničná známka platná pre SR
  · Sezónne obutie, prezúvanie a uskladnenie pneumatík
  · Registračný poplatok
  · Cestná daň
  · Asistenčná služba
  · Odhlásenie vozidla po ukončení prenájmu
  · Garančná servisná prehliadka
 • Musím si niečo zabezpečiť aj sám?

  Musím si niečo zabezpečiť aj sám?

  Vo vlastnej réžii si musíte zabezpečiť iba pohonné hmoty a prevádzkové kvapaliny ako voda do ostrekovačov, adBlue, či olej, v prípade, že sa minie. V cene nájmu nie je zahrnutý jednorazový poplatok za presun pneumatík v rámci celého Slovenska.
 • Je súčasťou asistenčnej služby aj náhradné vozidlo?

  Je súčasťou asistenčnej služby aj náhradné vozidlo?

  Áno, v prípade nepojazdnosti vozidla z dôvodu poruchy či poškodenia máte nárok na náhradné vozidlo na určitý počet dní cez asistenčnú službu. Detaily ohľadom náhradného vozidla sa dozviete v sekcii „Servis, údržba, nehoda“.
 • Môže s vozidlom jazdiť aj iná osoba aj nájomca uvedený v zmluve?

  Môže s vozidlom jazdiť aj iná osoba aj nájomca uvedený v zmluve?

  Právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia, ich členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady či zamestnanci môžu vozidlo využívať v súvislosti s predmetom podnikania nájomcu. V prípade súkromných osôb môžu vozidlo využívať aj blízke osoby nájomcu po ich schválení prenajímateľom a uhradení jednorazové poplatku.
 • Môžem s vozidlom jazdiť aj v zahraničí?

  Môžem s vozidlom jazdiť aj v zahraničí?

  Vstup je povolený do krajín EFTA (Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island), Spojeného kráľovstva a Európskej únie, s výnimkou Bulharska a Rumunska. Vjazd do Bulharska a Rumunska je vyslovene zakázaný. Medzi vyslovene zakázané krajiny patria okrem iného aj Albánsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Macedónsko, Rusko, Ukrajina a Bielorusko.
  Vozidlá disponujú iba Slovenskou diaľničnou známkou, všetky ostatné diaľnične poplatky si musí klient zabezpečiť vo vlastnej réžii.
 • S akým stavom nádrže vozidlo preberám?

  S akým stavom nádrže vozidlo preberám?

  Vozidlo môžete obdržať aj s prázdnou aj plnou nádržou, v závislosti od dĺžky prenájmu a typu vozidla, ktorý si vyberiete. Nie je možné to presne definovať. Každopádne, každé vozidlo vraciate s takým stavom nádrže s akým ste ho prebrali. V prípade vrátenia vozidla s nižším stavom nádrže s akým ste ho prebrali Vám bude účtovaný poplatok za dotankovanie v zmysle cenníka poplatkov.

Ponuka vozidiel

 • Aké vozidlá sa nachádzajú v ponuke AVIS MaxiRent?

  Aké vozidlá sa nachádzajú v ponuke AVIS MaxiRent?

  V našej ponuke nájdete osobné vozidlá všetkých cenových aj veľkostných kategórií a motorických verzií. Od malých mestských vozidiel, cez kompaktné a rodinné hatchbacky strednej triedy až po kategóriu business v prevedení sedan či kombi. Okrem spomenutých ponúkame aj osobné mikrobusy s kapacitou až 9 osôb a úžitkové vozidlá tak isto rôznych značiek do 3,5 tony.
 • Máte v ponuke len nové vozidlá?

  Máte v ponuke len nové vozidlá?

  V ponuke AVIS MaxiRent sa nachádzajú aj nové aj zánovné vozidlá, kvôli diverzifikácii nášho portfólia. Nové vozidlá sú priamo z výrobného pásu, respektíve skladu, pričom ste prvým majiteľom práve vy. Zánovné vozidlá sú vozidlá, ktoré už boli prenajímané, ich maximálny vek je 24 mesiacov a maximálny nájazd na tachometri je 20 000 km.
 • Môžem si vybrať aj iný model ako máte v ponuke, prípadne objednať vozidlo z ponuky v inej konfigurácii alebo motorizácii?

  Môžem si vybrať aj iný model ako máte v ponuke, prípadne objednať vozidlo z ponuky v inej konfigurácii alebo motorizácii?

  Program AVIS MaxiRent a aj jeho ponuka sú unifikované. Zákazník má tak na výber z ponuky vozidiel nakonfigurovaných spoločnosťou AVIS. Konfigurujeme ju však vždy podľa najnovších trendov a požiadaviek klientov aby sme vždy v ústrety a naplnili potreby nášho zákazníka. V prípade záujmu o výber vlastného vozidla, modelu, či motorizácia sme Vám vždy k dispozícii a radi vám vypracujeme cenovú kalkuláciu formou operatívneho leasingu.
 • Ako vybavené sú vozidlá v ponuke? Majú automatickú klimatizáciu, navigáciu či Bluetooth?

  Ako vybavené sú vozidlá v ponuke? Majú automatickú klimatizáciu, navigáciu či Bluetooth?

  Všetky vozidlá v ponuke AVIS MaxiRent vybavujeme nadštandardne v porovnaní s priemerom na Slovenskom trhu. Základné prvky výbavy, motorizáciu či výbavový stupeň každého vozidla nájdete priamo v jeho detaile. Každé z vozidiel v ponuke však má vo výbave navigáciu, klimatizáciu, Bluetooth či tempomat a väčšina z vozidiel aj vyhrievané sedadlá prípadne volant a mnoho užitočných asistentov, ktoré spríjemnia váš pocit z jazdy.
 • Sú vozidlá fajčiarske?

  Sú vozidlá fajčiarske?

  Všetky vozidlá v našej ponuke sú kvôli vysokej úrovni služieb striktne nefajčiarske.
 • Môžem prevážať vo vozidle domácich miláčikov?

  Môžem prevážať vo vozidle domácich miláčikov?

  V AVIS MaxiRent nemáme striktné pravidlá zakazujúce prevoz domácich miláčikov. Ak naše služby týmto spôsobom využijete, prosíme ale o zvýšenú pozornosť pred vrátením vozidla, aby ste sa vyhli poplatkom za čistenie a poplatkom za poškodenie interiéru, ktoré nie sú kryté havarijným poistením.

Nehoda a servis

 • Aké servisné stredisko mám navštíviť v prípade poruchy, nehody, prezúvania či pravidelnej servisnej kontroly?

  Aké servisné stredisko mám navštíviť v prípade poruchy, nehody, prezúvania či pravidelnej servisnej kontroly?

  Všetky informácie nájdete podrobne rozpísané tu: Asistencia . Dôležité je si zapamätať, že sa vždy treba riadiť pokynmi prenajímateľa. Využívame svoje zmluvné servisy, s ktorými máme podpísanú výhradnú spoluprácu a preto nie je možné v ktoromkoľvek z vyššie uvedených dôvodov navštíviť akýkoľvek servis.
 • Ako mám postupovať ak mám vozidlo nepojazdné?

  Ako mám postupovať ak mám vozidlo nepojazdné?

  Tak isto nájdete všetky informácie v sekcii Asistencia . Vždy je potrebné bezodkladne informovať prenajímateľa a riadiť sa jeho pokynmi. V prípade ďalšieho účastníka je nevyhnutné vypísať nehodový protokol a podpísať ho oboma zúčastnenými stranami. Následne je potrebné poistnú udalosť nahlásiť v poisťovni. Ak sa jedná o poruchu vozidla spôsobenú výrobnou vadou, volajte prosím asistenčnú službu konkrétnej automobilovej značky, ktorú máte zapožičanú. Ak sa jedná o poistnú udalosť spôsobenú Vami, iným účastníkom cestnej premávky alebo cestnými podmienkami, volajte prosím asistenčnú službu poisťovne Allianz. Asistenčné služby vám poskytnú maximálnu súčinnosť 24 hodín 7 dní v týždni. V pracovných dňoch bezodkladne kontaktujte aj prenajímateľa emailom / telefonicky a riaďte sa ďalej jeho pokynmi. V prípade pracovného voľna či pokoja nás kontaktujte najbližší pracovný deň.
 • Ako mám postupovať v prípade dopravnej nehody?

  Ako mám postupovať v prípade dopravnej nehody?

  Tak isto nájdete všetky informácie v sekcii Asistencia . Vždy je potrebné bezodkladne informovať prenajímateľa a riadiť sa jeho pokynmi. V prípade ďalšieho účastníka je nevyhnutné vypísať nehodový protokol a podpísať ho oboma zúčastnenými stranami. Následne je potrebné poistnú udalosť nahlásiť v poisťovni.
 • Mám v prípade poruchy, nehody, či nepojazdnosti vozidla nárok na náhradné vozidlo?

  Mám v prípade poruchy, nehody, či nepojazdnosti vozidla nárok na náhradné vozidlo?

  Prenajímateľ poskytuje službu náhradného vozidla za poplatok. Avšak asistenčné služby výrobcov či poisťovne slúžia na zabezpečenie náhradného vozidla zdarma na určitý počet dní v závislosti od jednotlivých prípadov. Asistenčná služba poisťovne Allianz poskytne náhradné vozidlo v prípade nehody na 3 dni bezplatne. V prípade, že ste neboli vinníkom dopravnej nehody, na zvyšný počet dní vám poskytneme náhradné vozidlo z flotily našej požičovne, pričom náhradu nákladov na prenájom si budeme nárokovať z povinného zmluvného poistenia vinníka nehody. Asistenčné služby výrobcov poskytujú náhradné vozidlo v prípade poruchy či nepojazdnosti vozidla na 3 a viac dní v závislosti od závažnosti závady na vozidle.

Fakturácia a financie

 • Je potrebné pred prenájmom vozidla zložiť akontáciu?

  Je potrebné pred prenájmom vozidla zložiť akontáciu?

  Pri využití služby AVIS MaxiRent sa neuhrádza akontácia v určitej percentuálnej hodnote z obstarávacej ceny vozidla. Po odbržaní nezáväzného dopytu je každý subjekt zaslaný na schválenie na príslušné oddelenie. Toto oddelenie zistí a vyhodnotí finančnú bonitu klienta, na základe ktorej určí opodstatnenosť zloženia depozitu a jeho samotnú výšku potrebnú na dodanie vozidla na prenájom. Tento depozit je vratný po ukončení prenájmu a vrátení vozidla.
 • Ako sa počíta výška depozitu?

  Ako sa počíta výška depozitu?

  Výška depozitu sa počíta z mesačného nájomného bez DPH za vybrané vozidlo. Jeho maximálna výška je 5 násobok mesačného nájomného. Ojedinele sa však môže stať, v prípade zlej či nedostatočnej bonity klienta, že je klientovi navrhnuté zloženie vyššieho depozitu, prípadne je subjekt zamietnutý úplne.
 • Kedy a akým spôsobom uhrádzam depozit?

  Kedy a akým spôsobom uhrádzam depozit?

  Depozit sa uhrádza pri podpise záväznej objednávky, čiže pri objednaní vozidla. Až na základe uhradeného depozitu je vozidlo stiahnuté na prenájom, respektíve objednané do výroby. Depozit sa uhrádza na základe zálohovej faktúry, ktorá je nájomcovi vystavená a počas celej doby je vedená na zálohovej faktúre. Nevystavuje sa k nej ostrý doklad.
 • Ako prebieha úhrada služby AVIS MaxiRent?

  Ako prebieha úhrada služby AVIS MaxiRent?

  Úhrada za službu AVIS MaxiRent musí byť realizovaná každý mesiac podľa splátkového kalendára. Splátkový kalendár je daňový doklad vystavený pred prebratím vozidla, nahrádza formu fakturácie a predstavuje rozpis mesačného nájomného na celé obdobie prenájmu vopred. Nájomné sa uhrádza podľa tohto daňového dokladu vždy vopred za daný mesiac, pričom splátka musí byť pripísaná na účet prenajímateľa vždy druhý deň v mesiaci, v ktorom je nájomcovi služba dodaná.
 • Môžu mi byť počas prenájmu vyúčtované ďalšie nečakané poplatky?

  Môžu mi byť počas prenájmu vyúčtované ďalšie nečakané poplatky?

  Veľký pozor si treba dať na prekročenie predplateného limitu kilometrov. Okrem toho Vám môže byť vyúčtovaný administratívny poplatok v prípade vyžiadania potvrdenia pre úrady, v prípade riešenia pokuty udelenej policajným zborom, alebo za porušenie zmluvy prípadne VOP, a ďalšie úkony nad rámec zmluvy. Zoznam všetkých poplatkov nájdete na našom webe v sekcii „poplatky“.

Poistenie

 • Vozidlá sú poistené aj havarijne? Ako je to v prípade likvidácie poistnej udalosti?

  Vozidlá sú poistené aj havarijne? Ako je to v prípade likvidácie poistnej udalosti?

  Áno, súčasťou služieb zahrnutých v prenájme sú povinné zmluvné poistenie aj havarijne poistenie. V prípade, že bola škoda na vašom vozidle spôsobená treťou stranou, je táto škoda krytá z PZP tretej strany. Spoluúčasť tak neuhrádzate. V prípade škody, ktorú zaviníte vy bez cudzieho zavinenia, prípadne je vinník neznámy, je takáto škoda krytá našim havarijným poistením a uplatňuje sa tak spoluúčasť, ktorú ste povinný zaplatiť.
 • Ako mám postupovať v prípade totálnej škody?

  Ako mám postupovať v prípade totálnej škody?

  V prípade totálnej škody treba postupovať rovnako ako pri parciálnej škode, je nevyhnutné ju nahlásiť do poisťovne ako aj prenajímateľovi. V prípade potvrdenia totálnej škody poisťovňou zmluva predčasne končí, nakoľko predmet nájmu zaniká.
 • Ako mám postupovať v prípade krádeže vozidla?

  Ako mám postupovať v prípade krádeže vozidla?

  V prípade krádeže vozidlo je nevyhnutné bezodkladne kontaktovať a privolať políciu a kontaktovať prenajímateľa vozidla. Pokým polícia nevydá rozhodnutie o ukončení vyšetrovania so záverom, že predmet zmluvy bol odcudzený, je potrebné uhrádzať mesačné nájomné. To Vám následne po rozhodnutí bude vrátené a zmluva bude predčasne ukončená k dátumu odcudzenia vozidla.