4. Garančná servisná prehliadka vozidla

Počas prenájmu je rovnako Vašou povinnosťou zúčastniť sa garančnej servisnej prehliadky vozidla danej výrobcom vozidla riadne a včas.

V prípade nesplnenia si tejto povinnosti Vám hrozia sankcie v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku, respektíve cenníka.
Povinnú servisnú prehliadku vozidla môžete absolvovať výhradne v prenajímateľom zvolených servisných strediskách. Preto v prípade potreby vykonania servisnej prehliadky, je potrebné kontaktovať fleetové oddelenie AVIS na tel. čísle - +421 902 933 887 alebo e-mailom na fleet@avis.sk kvôli nasmerovaniu do správneho servisného strediska podľa modelu a značky vozidla.