3. Odstránenie škôd pred vrátením vozidla

Všetky škody na vozidle spôsobené počas prenájmu ste povinný odstrániť ešte počas prenájmu, teda pred odovzdaním vozidla Prenajímateľovi.

    V opačnom prípade Vám tak hrozia sankcie v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku, respektíve cenníka poplatkov, ktorý môžete nájsť tu

    Vozidlo je potrebné odovzdať bez akýchkoľvek poškodení s výnimkou bežného opotrebovania vozidla v zmysle podmienok na preberacom protokole.

    Všetky poškodenia, ktoré nepodliehajú miere akceptácie podľa preberacieho protokolu Vám budú účtované na základe cenníka spomínaného vyššie.