5. Prezúvanie vozidiel

Na prezúvanie pneumatík, pokiaľ máte na vozidle sezónne pneumatiky, budete ako každý nájomca upovedomený emailovou formou s pokynmi, ako k prezutiu vozidla pristúpiť.

    Vozidlo je možné prezúvať v nasledujúcich servisoch:

    1. Bratislava, SPIRIT CAR s.r.o.

    2. Bratislava, PNEUSYSTEM

    3. Trenčín, PROFITYRES

    4. Banská Bystrica, STECH

    Vozidlo je možné prezuť okrem vyššie uvedených servisov aj v ktoromkoľvek servise v sieti PNEUSYSTEM,  avšak táto služba je spoplatnená jednorazovým poplatom vo výške 45€ bez DPH.