4. Garančná servisná prehliadka vozidla

Počas prenájmu je rovnako Vašou povinnosťou zúčastniť sa garančnej servisnej prehliadky vozidla danej výrobcom vozidla riadne a včas. 

    V prípade nesplnenia si tejto povinnosti Vám hrozia vysoké sankcie v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku, respektíve cenníka. 

    Povinnú servisnú prehliadku vozidla môžete absolvovať výhradne v týchto servisných strediskách:

    1. Vozidlá značky Peugeot - FINAL CD Peugeot.

    2. Vozidlá Škoda Superb - Autorizovaný servis Škoda Auto.

    3. Vozidlá jazdiace v Bratislave a okolí (okrem vyššie spomenutých) - SPIRIT CAR s.r.o.

    4. Vozidlá jazdiace v zvyšnom území Slovenskej republiky (okrem vyššie spomenutých) - Best Drive alebo Bosch car Service.