2. Nehody, poškodenia a hlásenie poistných udalostí

Okrem poisťovne je nevyhnutné nahlásiť každú závadu, poškodenie či poistnú udalosť bezodkladne prenajímateľovi a zaslať fotografie, nehodový protokol a všetky náležitosti na email fleet@avis.sk.

   V prípade nehody alebo vzniku poškodenia na vozidle je nevyhnutné bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Prenajímateľovi,

    no predovšetkým príslušnej poisťovni v zmysle platných poistení na prenajatom vozidle. 

    a) Pokiaľ nie ste vinníkom nehody je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z havarijnej poistky,

    zatiaľ čo vinník je povinný nahlásiť poistnú udalosť z jeho povinného zmluvné poistenia. 

    b) Pokiaľ ste vinníkom nehody je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z oboch poistení vo Vašej réžii. 

    c)  Pokiaľ je vinník neznámy je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z havarijnej poistky.

    V  prípadoch a) a b) je potrebné s druhou zúčastnenou stranou plnohodnotne vypísať a obojstranne podpísať nehodový protokol,

    ktorý je nevyhnutné priložiť k nahláseniu poistnej udalosti.

    Poistnú udalosť je možné nahlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

    a) Cez webovú stránku poisťovne na nasledujúcich odkazoch:

         i) Allianz online hlásenie poistnej udalosti

         ii) Allianz online hlásenie poistnej udalosti - havarijne poistenie

         iii) Allianz online hlásenie poistnej udalosti - povinné zmluvné poistenie

    b) Telefonicky na čísle +421 2 50 122 222, voľba č. 2. Vyplnený nehodový  protokol je potrebné následne poslať na doklady@allianz.sk.

    c) alebo osobne na ktorejkoľvek z pobočiek poisťovne Allianz.

    V prípade, že Vaše vozidlo nie je pojazdné z dôvodu poškodenia počas poistnej udalosti, kontaktujte výhradne asistenčnú službu Allianz Assistance.

    Oprava vozidla je možná výhradne v zmluvných servisných strediskách spoločnosti AVIS, ktoré môžete nájsť tu.

    V prípade poškodenia čelného skla postupujte rovnako ako v bode 2.a). Zmluvný servis oprávnený vykonávať opravu alebo výmenu čelného skla je Hornet Autosklo.