Zoznam servisných stredísk na riešenie poistných udalostí

Bratislava:

1. AMH Service, Hraničná 16, 821 05 Bratislava

2. Rodex Car, Komárňanská 83, 821 09 Bratislava

3. Hadvo servis, Bojnická 10, 831 04 Bratislava

Trnava:

1. Depas, Orgovánová 2, 917 01 Trnava

Žilina:

2. VM Autoservis, Na Stanicu 22, Žilina - Bytčica

Banská Bystrica:

3. Asen, Cementárenská cesta 4644/16, 974 01 Banská Bystrica

! V prípade, že navštevujete jeden zo servisov Depas, VM Autoservis alebo Asen, je potrebné nahlásiť poistnú udalosť na Rodex Car a následne ich emailom informovať, že budete vykonávať opravu v jednom z vyššie uvedených servisov. 

Nitra:

4. ARServis, Bratislavská 9B, 949 01 Nitra

Trenčín:

5. Profipartner,  Zlatovská 407, 911 05 Trenčín

Košice:

6. Vektor, Južná trieda 66, 040 01 Košice

Prešov:

7. Esi Car,  Cintorínska 1/A, Prešov-Ľubotice

Zvolen:

8. RM Auto, J. Gagarina 127, 960 01 Zvolen